Skip Navigation Links* Interfejs Użytkownika *

Skip Navigation Links* Interfejs Użytkownika *

     Sposób obsługi Keniox'a jest łatwy i przejrzysty. Wszystkie okienka funkcyjne programu mogą być organizowane w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika. Każde z okien może być zwijane/rozwijane, 'mocowane' do krawędzi okna głównego, może 'pływać' poza nim lub nawet łączyć się z oknem innej funkcji. Cała aranżacja odbywa się wygodnie z użyciem metody 'przeciągnij & upuść'. Układ można zapisać, by po ponownym włączeniu programu funkcje wróciły do stanu wcześniejszego. Wybrane możliwości pokazane są niżej..

1. Główne okno

1 - Górny pasek - to miejsce na skróty do popularnych funkcji jak również na nazwę aktywnej loterii.
2 - Rozwijany panel z pogrupowanymi funkcjami Keniox'a.
3 - Główny obszar roboczy.
4 - Pozwala zmienić sposób otwierania funkcji na okno 'pływające'.
5 - Najnowszy dostępny wynik losowania.
6 - Ta funkcja decyduje, które losowania w Keniox'ie są aktywne (widoczne w funkcjach). Przed wypełnianiem zakładów - warto pograć 'na sucho'. Można np. wyłączyć ostatnie losowanie - przejść przez proces wyboru liczb i zaobserwować co wpłynęło na pojawienie się takich, a nie innych liczb.. która grupa okazała się być silną, a która słabą itp..
7 - Status bazy losowań programu. Kluczowe jest posiadania kompletnej bazy przed przystąpieniem do analiz.
8 - Pozwala zobaczyć listę dat brakujących wyników losowań.
9 - Status Keniox'a. Dostarcza informacji na temat stanu programu i włączonych funkcji.

2. Aranżacja otwartych okien
     Domyślnie nowe okno otwierane jest w górnej części obszaru roboczego:     Każde kolejne jest otwierane poniżej poprzedniego wypełniając całkowicie wolny obszar:     Okna mogą być łatwo ('przeciągnij & upuść') mocowane do krawędzi obszaru roboczego:     Funkcje mogą być także zorganizowane jako zakładki w ramach jednego okna:3. Stan 'pływający'..
     Okna mogą być wyciągnięte poza obszar tego głównego.Wykres poniżej wyświetlony jest w oknie 'pływającym'.4. Zwiększanie obszaru roboczego..
     Zarówno lewy jak i prawy panel może zostać schowany by zmaksymalizować miejsce na funkcje.

Copyright ® 2003-2018  Lotto Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.