Skip Navigation LinksKreator > 'Pewniak'

Skip Navigation Links'Pewniak'

   Poznanie liczby, której jesteśmy pewni, że wypadnie jest bardzo cenne - taki 'Pewniak' może znacznie zredukować koszt gry (wysyłamy mniej zakładów).


I.   Spójrzmy na zachowanie liczb.

1 - Wybrana jest domyślna opcja 'Lista uporządkowana'
2 - W tym oknie, Keniox oblicza statystyki dla poszczególnych liczb z których najważniejsze to: 'Aktualnie 'na fali' oraz 'Średnio co'
3 - 'Sugestia' wskazuje jedną 'gorącą' liczbę: '46' oraz trzy inne (w kolejności szans), także prawdopodobne na następne losowanie. Zajmijmy się pierwszymi dwoma.


II.   Wybrane liczby na wykresie:

   Kreator sugeruje wzięcie pod uwagę liczby 'na fali' - ta 'zimna' jest bardzo nieregularna i w przeszłości trzeba było długo czekać na jej wylosowanie.


III.   Teraz czas na 'Cykle' - to zawsze ostatni etap filtracji liczb:

   Ten krok wskazuje brak liczby '35' w obecnym cyklu. To może być dobry moment na pojawienie się tej liczby.


   Mała dygresja: ..pojawia się pytanie: Co zrobić gdy zostało jeszcze wiele liczb niewylosowanych w aktualnym cyklu? Prawdopodobnie cykl dopiero się zaczął - powinniśmy poczekać aż się bardziej 'zawęzi'. Natomiast, jeśli liczby są już w cyklu - ta funkcja nam nie pomoże - czekamy na następny cykl.

Copyright ® 2003-2023  Lotto Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.