Skip Navigation LinksAnaliza > Występowanie Liczb

Skip Navigation LinksWystępowanie Liczb

     Tutaj dowiesz się nieco na temat ostatniego zachowania liczb pojedyńczych. Zakładając, że liczby w większej ilości losowań powinny pojawiać się +- tą samą ilość razy - funkcja może wskazać czy dana liczba jest 'gorąca' czy też 'zimna' ('na fali' czy 'z tyłu'). Dodatkowo, kombinacja kolumn "Średnio co" oraz "Ostatnio (losowań temu)" wskazuje na możliwy powrót liczby.

1 - Wybierając 'Lista posortowana' wyświetlimy wszystkie liczby.
2 - 'Grupuj' - pokazuje liczby pogrupowane wg grup użytkownika (zobacz poniżej)
3 - Wybierz ilość losowań do analizy
4 - Wynikowa tabela zawiera:
  • "Liczba" - liczba z listy wszystkich z loterii, lub z tej użytkownika
  • "Suma" - ile razy liczba była wylosowana podczas wybranej ilości losowań
  • "Ostatnie losowanie" - czy dana liczba pojawiła się w ostatnim losowaniu
  • "Średnio co" - średnia ilość ilość wystąpień liczby (co ile losowań)
  • "Ostatnio (losowań temu)" - ostatnie pojawienie się liczby
  • "Aktualnie 'na fali'" - informacja czy dana liczba może być 'pewniakiem' na następne losowanie

Liczby pogrupowane wg zestawów:

Copyright ® 2003-2017  Lotto Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.