Skip Navigation LinksZakłady > Moje Zakłady

Skip Navigation LinksMoje Zakłady

     Kiedy twój kupon jest gotowy (z jednym lub więcej zakładami) może zarządzać nim z poziomu tej funkcji.
     Po przypisaniu zakładu do zakresu losowań w którym ma brać udział, Keniox automatycznie pobierze wyniki, sprawdzi czy wygrałeś i obliczy skuteczność. Możesz na bierząco zmieniać zakres losowań, ilość zakładów, liczby i sprawdzać różne scenariusze. Takie podejście pozwala na grę 'na sucho' oraz planowanie - tym samym pełniejszą kontrolę nad loterią.

Dodawanie kuponu:

1 - Podaj krótki opis
2 - Wybierz liczby do zakładów
3 - I zakres losowań, w jakim Twój kupon(y) weźmie udział. Kliknij OK.


Zadządzanie kuponami

1 - W celu szybkiego znalezienia kuponu - możliwe jest filtrowanie listy po dacie jego utworzenia
2 - Tabela kuponów zawiera:
 • Opis kuponu
 • Zakres dat losowań - Keniox oblicza ich ilość
 • Ilość zakładów
 • Status kuponu:
  • Oczekuje.. - wynik losowa(ń)ia nie jest jeszcze dostępny
  • W toku.. - niektóre wyniki losowań są dostępne, ale nie wszystkie
  • Kompletny - Wszystkie losowania, w których kupon brał udział są w bazie programu
 • Data i czas utworzenia kuponu
3 - Menu kontekstowe dla kuponu zawiera:
 • Dodaj nowy kupon.. - ustal liczby i zakres losowań (szczegóły wyżej)
 • Dodaj nowy kupon z tymi zakładami.. - możesz stworzyć nowy kupon z zakładami tego wybranego
 • Zmień zakres losowań.. - pozwala zmienić daty losowań, w których ma wziąć udział dany kupon
 • Usuń kupon..
4 - Tabela z zakładami zawiera:
 • Numer zakładu
 • Liczby (kolor czerwone to te trafione)
 • Ilość trafień wraz z % skutecznością
5 - Wynik losowania z trafieniami zaznaczonymi na czerwono
6 - Podsumowanie wybranego kuponu (wszystkie zakłady) i całkowita % skuteczność.

Copyright ® 2003-2017  Lotto Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.