Skip Navigation LinksPodstawowe Funkcje > Edycja zasad Loterii

Skip Navigation LinksEdycja zasad Loterii

Możesz chcieć zmienić zasady loterii np. gdy:

  • Dni losowań uległy zmianie (np. dodano dodatkowe losowanie w tygodniu).
  • Liczba bonus została dodana/usunięta.
  • Czasy losowań zmieniły się.
  • Jedno/więcej z losowań zostało odwołane lub wyjątkowo miało miejsca dodatkowe.

   Kiedy pomylisz się przy wprowadzaniu danych - kliknij 'Edytuj', popraw zasadę loterii i 'Zapisz'.

By wprowadzić nową regułę:
  1. dodaj nową (przycisk 'Nowa'). Nie kasuj poprzedniej - ona wciąż obowiązuje przy 'starszych' losowaniach
  2. wybierz datę, od której nowa reguła ma obowiązywać
  3. zmień dni losowań (jeżeli trzeba)
  4. ..i ilość losowań dziennie
  5. zdefiniuj czy są bonus(y)
  6. naciśnij przycisk 'Zapisz'
   Keniox automatycznie przekaże zmiany do wszystkich funkcji i nowa reguła zacznie obowiązywać.

Zarządzanie dodatkowymi/anulowanymi losowania

    Keniox oblicza ilość brakujących losowań i wyświetla status swojej bazy jako: "kompletna" lub "niekompletna". Dla poprawności obliczeń/analiz/wykresów itd. kluczowe jest uwzględnienie absolutnie wszystkich losowań w odpowiedniej kolejności.


Definicja dodatkowego losowania

1 - Wybierz datę..
2 - .. i czas
3 - ..oraz opis (opcjonalnie)

Definicja losowania, które zostało odwołane

1 - Możesz albo wybrać datę - jeśli to było jednorazowe..
2 - ..albo wybrać 'cyklicznie', jeśli zmiana będzie miała miejsce co tydzień
3 - Wybierz czas losowania
4 - Dodaj opis
Copyright ® 2003-2017  Lotto Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.